Оценителска правоспособност: Финансови активи и финансови институции, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 600100001 (14.12.2009 г.), 100100033 (14.12.2009 г.), 500100012 (14.12.2009 г.), 300100019 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Червен бряг 5980, ул. Добрич
Телефон:065992019, 065992912
Мобилен:0887915901, 0878792912
Факс:065992531
Специалност:Подемно-транспортни строителни машини и системи
Стаж:НИ-1999 МС-1995 ТП-1999 ФА-2000
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)