Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100032 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад, бул. Драган Цанков
Телефон:028680595, 029620868
Мобилен:0887750161, 0878750163
Факс:028680595
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИСИ - София)