Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100029 (14.12.2009 г.), 500100010 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1359, ж.к. Люлин 4
Телефон:029289197, 029288980
Мобилен:0888520408
Факс:029289197
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994 ТП-2008
Образование:висше(ВИАС - София)