Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100015 (14.12.2009 г.), 100100028 (14.12.2009 г.), 500100009 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1359, ж.к. Люлин 4
Телефон:029289197, 029288980
Мобилен:0887627767
Факс:029289197
Специалност:Механична технология на дървесината
Стаж:НИ-2007 МС-2000 ТП-2008
Образование:висше(ВЛТИ - София)