Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100014 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, ул. Македония
Телефон:038664814
Мобилен:0889906507
Факс:038664617
Специалност:Металургия на черни метали
Стаж:МС-1999
Образование:висше (ВХТИ - София)