Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100023 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Попово 7800, ул. Цар Освободител
Телефон:060840229
Мобилен:0888274553, 0898685273
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1996
Образование:ср. специално(ТС Г. Димитров - Велико Търново)