Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100022 (14.12.2009 г.), 810100462 (11.02.2015 г.), 300100745 (08.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Петрово 2815, ул. Главна
Телефон:074561793
Мобилен:0896859297, 0887411522
Специалност:Съобщителна и осигурителна техника и системи
Стаж:НИ-2001, МС-2011, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВМЕИ - Варна)