Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100006 (14.12.2009 г.), 300100013 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7005, ж.к. Здравец, ул. Байкал
Мобилен:0889501846
Специалност:Технология на металите и металообработващи машини
Стаж:МС-1993 ТП-1994
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)