Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100020 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7000, ул. Момчил войвода
Мобилен:0885252555
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше (ВИАС - София)