Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100019 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе, ул."Св. Горазд"
Телефон:082821726
Мобилен:0889576570
Факс:082821724
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2007
Образование:висше (ВСУ Любен Каравелов - София )