Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100016 (14.12.2009 г.) , 300100012 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Котел
Телефон:052659316
Мобилен:0889859484, 0878659516
Специалност:Технология на машиностроенето и металообработващи машини
Стаж:НИ-2007 МС-1999
Образование:висше (ВМЕИ - Варна)