Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100011 (14.12.2009 г.), 500100005 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Ангел Кънчев
Телефон:052622886, 052
Мобилен:0888609910, 0898502202
Факс:052622886
Специалност:Технология на машиностроенето и металообработващи машини
Стаж:МС-1993 ТП-2008
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)