Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100004 (14.12.2009 г.), 400100138 (12.11.2015 г.), 100100015 (14.12.2009 г.), 300100706 (16.05.2011 г.), 810100047 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1407, ж.к. Лозенец, ул. Бигла
Телефон:029841406
Мобилен:0889432361
Специалност:Икономика на промишлеността
Стаж:НИ-2001, ТПВ-1995, ЗЗТН-2008, МС-2011, ПИИСДФО-2015
Образование:висше (УНСС)