Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100009 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. Ген. Гурко
Телефон:029877975
Факс:029877975
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:МС-1996
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)