Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100013 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ж.к. Манастирски ливади
Телефон:029586400
Мобилен:0885101103, 0897441448
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)