Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100008 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1231, ж.к. Връбница 2
Телефон:029347728
Мобилен:0888467429
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Стаж:МС-2008
Образование:висше(ТУ - София)