Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100007 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1231, ж.к. Връбница 2
Телефон:029347728, 02480 95 55
Мобилен:0889303734
Специалност:Технически средства на ГСМ
Стаж:МС-2008
Образование:висше (ВНВУ Васил Левски - Велико Търново)