Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100009 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7004, ж.к. Цветница, ул. Доростол
Мобилен:0889202186
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)