Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100008 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7002, кв. Ялта, ул. Вардар
Телефон:082821715
Мобилен:0888343458
Факс:082821724
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИАС - София)