Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100006 (14.12.2009 г.), 400100001 (14.12.2009 г.), 300100004 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Кърниградска
Телефон:029809953, 0299808829
Мобилен:0888343664
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:НИ-1997 МС-1994 ПИИС-1996
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)