Камара на независимите оценители в България
Акценти
REV РЕГИСТЪР НА КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

                                      

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/1

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Georgiev, Georgi

Имена на български език: Георги Владимиров Георгиев

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359 88 738 65 56

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/2

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Danailova, Yana

Имена на български език: Яна Сергеева Данаилова

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359 89 992 96 96

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/3

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Spasovski, Tsanko

Имена на български език: Цанко Найденов Спасовски

City / Град: Troyan / Троян

Phone / Телефон: +359 88 564 99 68

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/4

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Miteva, Ilinka

Имена на български език: Илинка Янчова Митева

City / Град: Blagoevgrad / Благоевград

Phone / Телефон: +359 88 851 72 11

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/5

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Ivanova, Mara

Имена на български език: Мара Георгиева Иванова

City / Град: Burgas / Бургас

Phone / Телефон: +359 89 852 52 13

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/6

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Gizdakov, Boris

Имена на български език: Борис Кирилов Гиздаков

City / Град: Plovdiv / Пловдив

Phone / Телефон: +359 89 881 86 76

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/7

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Zheleva, Veneta

Имена на български език: Венета Колева Желева

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359 87 871 31 66

 

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/1

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Rangelova, Fantina

Имена на български език: Фантина Рангелова Рангелова

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359 88 688 25 92

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/2

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Aleksandrova, Tsvetanka

Имена на български език: Цветанка Димитрова Александрова

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359 88 720 43 51

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/3

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Dragov, Svetoslav

Имена на български език: Светослав Милушев Драгов

City / Град: Stara Zagora / Стара Загора

Phone / Телефон: +359 88 702 44 05

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/4

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Banova, Stanislava

Имена на български език: Станислава Христова Банова

City / Град: Lyaskovets / Лясковец

Phone / Телефон: +359 88 594 11 69

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/5

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Ilieva, Anelia

Имена на български език: Анелия Стефанова Илиева

City / Град: Varna / Варна

Phone / Телефон: +359 88 840 37 61

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/6

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Atanasova, Pepa

Имена на български език: Пепа Стефанова Атанасова

City / Град: Varna / Варна

Phone / Телефон: +359 89 853 91 13

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/7

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Terzieva, Ralitsa

Имена на български език: Ралица Гълъбова Терзиева

City / Град: Plovdiv/ Пловдив

Phone / Телефон: +359  88 689 96 66

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/8

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Bratanov, Krasimir

Имена на български език: Красимир Иванов Братанов

City / Град: Pleven / Плевен

Phone / Телефон: +359  88 867 99 34

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/9

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Sarandev, Radostin

Имена на български език: Радостин Димитров Сарандев

City / Град: Varna / Варна

Phone / Телефон: +359  89 996 88 40

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/10

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Georgieva, Ivanka

Имена на български език: Иванка Николова Георгиева

City / Град: Varna / Варна

Phone / Телефон: +359  89 666 16 63


Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/11

Issued on / Издаден на: 01/12/2019     Valid until / Валиден до: 30/11/2024

Name: Aleksandrov, Aleksander

Имена на български език: Александър Симеонов Александров

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359  87 855 15 58

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/12

Issued on / Издаден на: 01/12/2019     Valid until / Валиден до: 30/11/2024

Name: Ivanov, Rumen

Имена на български език: Румен Иванов Иванов

City / Град: Ruse / Русе

Phone / Телефон: +359  89 918 54 53

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2026/2

Issued on / Издаден на: 01/06/2021     Valid until / Валиден до: 31/05/2026

Name: Mihaylov, Anton

Имена на български език: Антон Михайлов Михайлов

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359 88 891 25 35


Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2026/1

Issued on / Издаден на: 01/06/2021     Valid until / Валиден до: 31/05/2026

Name: Ivanchev, Nikolay

Имена на български език: Николай Иванов Иванчев

City / Град: Botevgrad / Ботевград

Phone / Телефон: +359 89 860 09 07


 

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ СЕРТИФИЦИРА СЪС СТАТУТ REV - ПРИЗНАТ ЕВРОПЕЙСКИ ОЦЕНИТЕЛ

                             

Председателят на Управителния Съвет на Камарата на независимите оценители в България,  през м. май 2018 г. подписа договор с международната организация TEGoVA даващ право на КНОБ да сертифицира независими оценители със статут REV – признат европейски оценител по правоспособност „Недвижими имоти”.

REV статутът е знак за високи постижения в оценките на недвижими имоти, който показва на международните и местни Възложители и Потребители, че конкретния независим оценител е с високо признато европейско и международно ниво.

Независимите оценители притежаващи сертификат за придобит статут REV се вписват в специален Регистър на оценители на TEGoVA и са ценени и предпочитани от местните и международните Възложители и Потребители. Независимите оценители притежаващи статут REV полагат специален печат на своите оценителски доклади. Местните и международни Възложители/Потребители, могат да правят справки и възлагания, като директно взимат информация от този Регистър. В изпълнение на договора КНОБ надлежно ще обяви на сайта си сертифицираните независими оценители със статут  REV.

Прилагането на Българските стандарти за оценяване  /БСО/ в областта на Недвижимите имоти в комбинация с притежаването на сертификат за придобит статут REV е израз на високо професионално ниво.

Камарата на независимите оценители, като единствена Камара на независимите оценители в България съгласно ЗНО и в изпълнение подписания договор с TEGoVA, гарантира на независимите оценители коректност при сертифицирането със статут REV, защита професионалните интереси и продължаваща квалификация и възможност за развитие на независимите оценители.

Единствено КНОБ може да гарантира равни условия, демократично отношение и прозрачност, без наличие на частни интереси с оглед своите регулативни функции, съгласно ЗНО.

Информация и документи
Камара на независимите оценители

За членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
За курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Годишна вноска на основание чл.10, ал. 8 от Кодекс за професионална етика
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG 23 BPBI 7942 1079 5016 14
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД