Камара на независимите оценители в България
Коментиране

За да напишете коментар по някоя от публикациите в сайта, натиснете бутона "Коментари" под заглавието на съответната публикация.

Ако не сте се влезли в системата с Вашите имейл и парола, ще имате възможност само да четете коментарите към публикацията.

Ако сте влезли в системата, в началото на прозореца ще видите бутон "Напиши коментар", натиснете го.

Ще се появи поле, в което можете да напишете Вашия коментар за съответната публикация

След като напишете коментара, натиснете бутона "Изпрати", който се намира под полето за писане. Така Вашия коментар ще бъде запазен и ще може да бъде прочетен от посетителите на сайта.