Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100947 (10.11.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1756, кв. Дървеница
Мобилен:0888823221
Специалност:Финансов мениджмънт
Стаж:МС-2021
Образование:Висше (Д. А. Ценов - Свищов)