Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100833 (25.09.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1612, жк. "Лагера"
Мобилен:0884501012
Специалност:Счетоводство
Стаж:ТПВ-2019
Образование:Висше (УНСС)