Оценителска правоспособност: , Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: , 810100600 (14.10.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Левски 5900, ул. "Софроний Врачански"
Мобилен:0889099552, 0877046884
Специалност:Икономист
Стаж:ЗЗТН-2020
Образование:Висше (ИУСС)