Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102399 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Сливен 8800, ж.к. "Българка"
Мобилен:0889934002
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УАСГ)