Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102368 (13.02.2018 г.) , 500100813 (13.02.2018 г.) , 300100883 (13.02.2018 г.) , 810100532 (13.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6003, ул. Стефан Стамболов
Мобилен:0888251331
Специалност:Маркетинг и мениджмънт
Стаж:НИ-2018, МС-2018, ТПВ-2018, ЗЗТН-2018
Образование:висше (ИУ - Варна)