Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102365 (15.01.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Кокаляне 1191, ул. Петър Берон
Мобилен:0878797495
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ - 2018
Образование:висше (УНСС)