Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100526 (18.12.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. 6-ти септември
Мобилен:0898684864
Специалност:География
Стаж:ЗЗТН-2017
Образование:висше (СУ "Климент Охридски")