Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102319 (05.12.2017 г.) , 300100899 (18.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ж.к. Гоце Делчев
Мобилен:0887249588
Специалност:ПГС
Стаж:НИ-2017, МС-2019
Образование:висше(ВИАС)