Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100505 (25.10.2017 г.) , 100102205 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8001, к-с Лазур
Мобилен:0888581338
Специалност:Икономика и управление
Стаж:НИ-2015, ЗЗТН-2017
Образование:висше (ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград)