Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100862 (29.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, бул. "Любен Каравелов"
Мобилен:0897997557
Специалност:Електроника
Стаж:МС-2016
Образование:висше(ТК"Джон Атанасов")