Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 500100790 (18.11.2016 г.) , 400100156 (06.02.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1619, ул. Евлия Челеби
Телефон:02/9580980
Мобилен:0888460901
Факс:02/8592139
Специалност:Икономика и Бизнес Администрация
Стаж:ТПВ-2016,ПИИСДФО-2017
Образование:Висше(АУБ)