Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100760 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1124, ул. Хан Омуртаг
Мобилен:0888577697
Специалност:Счетоводство
Стаж:ТПВ-2015
Образование:висше (УНСС)