Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100445 (11.02.2015 г.) , 100102215 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, ул. Цар Самуил
Телефон:038654128
Мобилен:0878621351
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:НИ-2015, ЗЗТН-2015
Образование:висше (СА Д. А. ЦЕНОВ - Свищов)