Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100278 (2.4.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кресна 2840, ул. Македония
Телефон:074334845
Мобилен:0887002530
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ - София)