Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100219 (12.3.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Момчиловци 4750, ул. Евридика
Мобилен:0887851003, 0878858667
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2003
Образование:висше(ЛТУ-София)