Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100218 (12.3.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Новачене 2147, ул. Хан Аспарух
Телефон:071362233
Мобилен:0885841493
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2000
Образование:висше (ЛТУ-София)