Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100634 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Белица 2780, ул. Иван Алексов
Телефон:074442495
Мобилен:0887629542
Специалност:Технология на дървесината
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВХТМУ - )