Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100759 (26.9.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, бул. Демокрация
Мобилен:0889909482
Специалност:Електроника
Стаж:МС-2011
Образование:висше(ТУ-Варна)