Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100312 (8.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Берковица 3500, ул.Атанас Кюркчиев
Мобилен:0878763178, 0898725138
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(ВИАС)