Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100254 (1.8.2011 г.) , 100102067 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Добрич 9300, Славянска
Телефон:058827910, 058625501
Мобилен:0889816344, 0878987536
Факс:058625501
Специалност:Маркшайдерство
Стаж:ЗЗ-2003, НИ-2011
Образование:висше(ВМГУ)