Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100153 (20.6.2011 г.) , 100102060 (20.10.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ж.к. Бриз - Юг, ул. Петър Скорчев
Телефон:052301700
Мобилен:0888288989
Факс:052301700
Специалност:Счет. Отчетност
Стаж:ЗЗ-2011 НИ-2011
Образование:висше(ВИНС - Варна)