Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100106 (21.02.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5802, ж.к. Сторгозия
Телефон:064601935
Мобилен:0897204539
Специалност:Растителна защита
Стаж:ЗЗ-2008
Образование:висше(АУ Пловдив)