Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100116 (11.03.2011 г.) , 100100907 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Драгоман
Телефон:054872190
Мобилен:0899865323
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1996 ЗЗ-2003
Образование:висше(ВИАС - София)