Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100102 (21.02.2011 г.) , 500100154 (14.12.2009 г.) , 100100386 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Пелистър
Телефон:064842148
Мобилен:0885000430, 0878430010
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:НИ-1998 ТП-1995 ЗЗ-2009
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)