Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100645 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2300, ул. Вардар
Мобилен:0889621990
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТП-2000
Образование:висше(УНСС)