Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 300100683 (30.12.2010 г.) , 400100110 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9014, Македония
Телефон:052699740, 052690073
Мобилен:0878466073, 0887614476
Факс:052699740
Специалност:икон.промишлеността
Стаж:МС-1993, ПИИС-1994
Образование:висше(Морско Училище; ИУ)