Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101934 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес: 1517, ж.к. Сухата река, ул. Константин Фотинов
Телефон:028453772
Мобилен:0896640108
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)