Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101872 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, Кочо Честименски
Телефон:034442124, 034401918
Мобилен:0887606510, 0889803275
Факс:034442124
Специалност:Екология и опазване на околната среда
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ХТМУ - София)